Sponsoring

One Stop Workshop is trotse sponsor van de Stichting Kwame.

Stichting 'Kwame' biedt een blijvende helpende hand! In april 2008 is stichting 'Kwame' opgericht na een half jaar durend verblijf van Liz en Marloes in Ghana waar zij in weeshuizen en op schooltjes vrijwilligerswerk hebben gedaan. Een bezoek van de moeder en tante van Liz heeft geleid tot een 'blijvende helpende hand'.

Waarom de naam 'Kwame'?

Kwame werd op tweejarige leeftijd van de ene op de andere dag in het weeshuis, waar Liz werkzaam was, aangetroffen. Het jongetje was ongelukkig, eenzaam en erg ziek. Liz en Marloes ontfermden zich over hem en brachten hem ten einde raad naar het ziekenhuis in de hoop hem te kunnen redden. Korte tijd erna stierf hij.

Wat had hij allemaal meegemaakt?
Wat had zijn leven voor zin gehad?

Wat doen we?

Uit zijn naam willen we nu met 'Stichting Kwame' voor andere kinderen het verschil maken. We willen met kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van leefomstandigheden, onderwijs, gezondheid en arbeidsomstandigheden dit realiseren.

Hoe onderscheiden we ons?

De projecten zijn kleinschalig, transparant en de lijnen zijn kort. We hebben direct contact met de 'local people' die helpen praktisch vorm te geven aan de projecten en met hulp van ons de verantwoording gaan dragen, daar waar mogelijk.

Stichting 'Kwame' zet zich in voor de primaire levensbehoeften van mensen in 'low developed regions'. Daartoe zet de stichting projecten op die gericht zijn op verbetering van de leefomstandigheden, onderwijs, gezondheid en arbeid.

Op welke wijze de stichting deze doelstelling tracht te bereiken?

De projecten worden ontwikkeld en begeleid door de stichting 'Kwame' zelf, hierbij zonodig gebruikmakend van externe expertise. We willen mensen hulp bieden om hun vervolgens in staat te stellen zichzelf verder te ontwikkelen en hun levensomstandigheden te verbeteren. De hulpverlening richt zich ook op bewustwording en medeverantwoordelijkheid van de doelgroep om zo zelfstandig- en onafhankelijkheid te stimuleren. De activiteiten van de stichting zullen zowel reactief als proactief zijn. De stichting werft financiƫle middelen en verkrijgt materialen door middel van diverse activiteiten.

Over ons